Savetnik za upravljanje otpadom

manager

Zakon o upravljanju otpadom se menja svakih par godina, dodaju se novi pravilnici i uredbe. Inspekcije postaju zahtevnije i ozbiljnije. Princip business as usual više ne prolazi.

Da li znate koji sve otpadi nastaju tokom Vašeg poslovanja? Da li znate koje su kazne za kršenje Zakona o upravljanju otpadom? Od 500.000 do 3.000.000 dinara, u zavisnosti od prekršaja!

Ukoliko nemate stručnu osobu koja se bavi otpadom, vrlo lako se možete naći u problemu. Znamo da je svako primanje novih zaposlenih opterećenje za Vaše poslovanjem, i zato Vam nudimo najbolje i najpovoljnije rešenje za Vaš otpad.

Da ne spominjemo da pravilna reciklaža može da Vam uštedi novac i smanji otpad za polovinu, uz mnogobrojne pozitivne efektne po životnu sredinu.

Šta je to što ćemo mi da uradimo za Vas? Prvo ćemo tačno definisati sve vrste otpada koje nastaju u Vašem poslovanju, korisne i nekorisne. Zatim se utvrđuje najzgodnije mesto za postavljanje kontejnera za svaku vrstu otpada.

Nakon toga ćemo zajedno da obučimo radnike za pravilno razdvajanje otpada. Sledeći korak je pronalaženje operatera za pojedine vrste otpada. Koristan otpad možete prodati po određenoj naknadi, dok za opasne otpade morate da platite.

Preuzimamo na nas sve dalje dogovore sa operaterima, što uključuje i izradu Dokumenata o kretanju otpada i pravilno vođenje evidencije.

Na kraju, podnećemo Agenciji za zaštitu životne sredine godišnje izveštaje o količinama otpada. U slučaju inspekcijske kontrole, bićemo prisutni i vodićemo celu kontrolu.

Green Group se bavi otpadom i svojim klijentima. Gde vi vidite otpad, mi vidimo avanturu. Ukoliko poverite nama Vaše upravljanje otpadom, uvek ćemo pokušati da Vam pomognemo. Ovo znači:

  • Mi ćemo se pobrinuti o svim zakonskim obavezama koje imate iz oblasti upravljanja otpadom
  • Pronaćićemo najpovoljnija rešenja za vaše otpade
  • Direktno ćemo kontaktirati operatere koji će da pokupe nastali otpad

Naš zadatak je da Vama omogućimo da ne gubite vreme i energiju na sve što nije Vaš posao.

Tu smo: office@greengroup.co.rs i 064/13-45-663