Savetnik za hemikalije

hemikalije

U zavisnosti od opasnosti i rizika hemikalija, oni koji ih plasiraju na srpsko tržište imaju različite obaveze. Gotovo sve hemikalije podležu upisu u Registar hemikalija i vođenju evidencije, opasne hemikalije se moraju klasifikovati, obeležiti i upakovati na propisani način, bezbednosni list se mora izraditi za opasne i druge hemikalije za koje je propisana ova obaveza, a za najopasnije hemikalije propisan je i poseban režim zabrana i ograničenja, obaveza pribavljanja dozvole za naročito opasne hemikalije i/ili sprovođenje posebnih postupaka prilikom uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija (PIC i postupak prethodnog obaveštenja).

Na osnovu asortimana hemikalija koje stavljate u promet daćemo Vam konkretnu, pravovremenu i jasnu informaciju koje su Vaše zakonske obaveze, kada su rokovi za njihovo ispunjavanje, kao i koju i kakvu dokumentaciju treba da obezbedite.

Na stručan i efikasan način izradićemo najkvalitetnije bezbednosne listove u skladu sa najnovijim zahtevima legislative, ispravnu i pravovremenu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija uz primenu dodatnih pravila za obeležavanje detergenata i drugu dokumentaciju koja će vam omogućiti da bez zastoja i opterećenja po vaše poslovanje sprovedete sve potrebne procedure.

Zadatak savetnika je da se stara o pravilnoj primeni propisa u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda, da prati izmene ovih propisa i informiše snabdevača o obavezama koje iz njih proizilaze, da pruža stručnu pomoć u ispunjavanju propisanih obaveza i u vođenju upravnih postupaka.

Licencirani savetnik za hemikalije može vam pomoći oko:

 • Izrada neophodne dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 • Izrada, prevod i usaglašavanje bezbednosnih lista sa aktuelnim propisima
 • Sprovođenje procedura potrebnih za uvoz i izvoz opasnih hemikalija
 • Pomoć pri vođenju evidencije o hemikalijama i biocidnim proizvodima
 • Konsultacije i pomoć u sprovođenju svih odredaba Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima
 • Pomoć pri klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalija i biocidnih proizvoda
 • Izrada dokumentacije za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu
 • Priprema tehničkog dosijea za biocidni proizvod
 • Pomoć pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja i skladištenja hemikalija i biocidnih proizvoda
 • Pomoć pri primeni Pravilnika o detergentu
 • Saradnja sa inspekcijskim organima