Savetnik za ADR

Svako preduzeće ili preduzetnička radnja čija je delatnost vezana za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, manipulacija, punjenje, utovar ili istovar mora da imenuje savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, čiji se zadatak sastoji u tome da pomogne u sprečavanju rizika. Što znači svaki prevoznik koji prevozi ADR robu, benzinske pumpe, proizvođači boja i lakova, špedicije koje organizuju transport opasne robe, i svi drugi koji čija je delatnost manje ili više vezana za opasne materije.

Posao savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta je vrlo delikatan, njegov osnovni zadatak se sastoji u sprečavanju rizika koji proizilaze iz aktivnosti u vezi sa opasnim materijama, po lica, imovinu i životnu sredinu.

OBAVEZE SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA

Zadaci savetnika u odnosu na delatnost preduzeća su naročito:

 1. Da izvršava obaveze iz odeljka 1.8.3. ADR/RID/ADN;
 2. Nadgleda i kontroliše način na koji poslodavac učesnik u transportu opasnog tereta postupa sa opasnim teretom;
 3. Obaveštava organ poslovođenja poslodavca učesnika u transportu opasnog tereta o obavezama utvrđenim propisima o transportu opasnog tereta i o načinu njihovog izvršavanja;
 4. Obučava zaposlene koji rukuju opasnim teretom, uključujući izmene propisa i vodi evidencije o izvršenim obukama ;
 5. Izrađuje godišnji izveštaj za rukovodstvo preduzeća ili eventualno za organe vlasti o aktivnostima preduzeća u vezi sa transportom opasnog tereta;
 6. Prati postupanje preduzeća tokom nabavke transportnih sredstava, uvažavajući posebne zahteve koji važe za transport opasnog tereta;
 7. Sprovodi odgovarajuće hitne mere u slučaju bilo kakve nezgode ili vanrednog događaja koji može negativno da utiče na bezbednost transporta, utovara ili istovara opasnog tereta;
 8. Sprovodi istragu, a po potrebi ispostavlja izveštaje o nezgodama i udesima ili teškim prestupima koji su bili utvrđeni za vreme transporta, za vreme utovara ili istovara opasnog tereta;
 9. Uvodi odgovarajuće mere za sprečavanje ponavljanja nezgoda, vanrednih događaja ili nepoštovanja propisa;
 10. Utvrđuje da li zaposleni, kao i osoblje koje transportuje opasan teret, utovara ili istovara, raspolaže sa detaljnim objašnjenjima i uputstvima za rad;
 11. Uvodi mere za povećanje svesti o rizicima u transportu, utovaru i istovaru opasnog tereta;
 12. Uvodi kontrolne postupke sa ciljem da se obezbedi potrebna dokumentacija i oprema u transportnim sredstvima koja su predviđena za dati transport;
 13. Uvodi kontrolne postupke sa ciljem obezbeđenja poštovanja propisa koji važe za utovar i istovar opasnog tereta;
 14. Sarađuje sa nadležnom inspekcijom za transport opasnog tereta.