Prava Privatnosti

Green Group obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), kao drugim važećim a primenjivim zakonskim propisima, u zavisnosti od toga koji podaci se obrađuju.

Green Group obrađuje Vaše podatke o ličnosti zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama, a podaci koje obrađujemo su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade.

Podaci koje obrađujemo se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

U ovom dokumentu možete pronaći informacije o vrsti podataka koje obrađujemo, o svrsi za koju ih prikupljamo, koristimo i obrađujemo, kao i o Vašim pravima u vezi sa predmetnim ličnim podacima.

U slučaju da Vaša konkretna dilema ili pitanje nije obrađena u ovoj Politici privatnosti, ili imate dodatno pitanje, budite slobodni da nas kontaktirate na prethodno naveden e-mail ili broj telefona.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Green Group podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1, 2 i 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), odnosno:

  • na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha,
  • jer je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora i
  • jer je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Green Group kao rukovaoca

Green Group je u skladu sa članom 4 stav 1 tačka 12 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 i 91/2019) obveznik zakona, te je u tom smislu obavezna da sprovodi radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma pre, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostavljanja poslovnog odnosa, sve u skladu sa članom 5 zakona.

Radnje i mere iz prethdnog stava podrazumevaju utvrđivanje identiteta stranke, proveru identiteta stranke na osnovu dokumenata, podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanih i verodostojnih izvora ili putem sredstava elektronske identifikacije u skladu sa zakonom, utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika stranke i provere njegovog identiteta u slučajevima propisanim ovim zakonom, pribavljanje i procenu informacija o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije i druge podatke u skladu sa ovim zakonom, pribavljanje i procenu verodostojnosti informacija o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno transakcije, u skladu sa procenom rizika i redovno praćenje poslovanja i proveravanje usklađenosti aktivnosti stranke sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja stranke, u skladu sa članom 7 zakona.

Zaštita podataka

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, Green Group sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik.

Green Group štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

  • Antivirus zaštita i druga odgovarajuća tehnološka i informatička zaštita

Green Group je preuzeo odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti.

Green Group izvršava regularne provere i skeniranja da osigura da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

  • Sistem korisničkih uloga

Pristup prikupljenim podacima o ličnosti je u Green Group omogućen je samo onima koji imaju pravni osnov za njihovu obradu, uz odgovarajuću evidenciju svakog pristupa i eventualnog ažuriranja.

Sistemom korisničkih uloga su definisani odgovarajući nivoi prava pristupa prikupljenim podacima o ličnosti. Sistem korisničkih uloga precizno definiše najpre kojim podacima korisnik kome je dodeljena određena uloga uopšte može da pristupi, a zatim i na koji sve način može da ih obrađuje. U ovom slučaju, korisnici su zaposleni.

Korisničke uloge koje su namenjene zaposlenima usaglašene su sa njihovim ulogama u poslovnim procesima, odnosno sa opisima njihovih poslova, u skladu sa Pravilnikom o radu.

Zaposlenima omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju.

Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmena i brisanje podataka, je omogućeno samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla, u skladu sa Pravilnikom o radu.

Green Group čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, za pružanje usluga Vama, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza, u skladu sa članom 97 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma(„Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 i 91/2019), kao i članom 24 Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 – dr. zakon), u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Green Group ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti

Green Group ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije niti van teritorije Republike Srbije.

Informacije o internet stranici greengroup.co.rs

Ove informacije se odnose samo na našu internet stranicu na mojgradnekretnine.com. Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o tome o odgovarajućem rukovanju vašim podacima.

Koje lične podatke sakupljamo i zašto ih sakupljamo

Kontakt forma

Ako koristite naš kontaktni obrazac da nam pošaljete poruku, mi ćemo koristiti informacije u obrascu samo da bi odgovorili na pitanje i kontaktirali vas u vezi sa vašim upitima. Informacije koje pružate preko našeg kontakt formulara neće se obrađivati na bilo koji drugi način i samo će se koristiti za komunikaciju u vezi sa vašim pitanjima.

Ugrađeni sadržaj sa drugih internet stranica

Članci na našoj internet stranici mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. video zapise, fotografije, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih internet stranica se ponaša na isti način kao i da je posetilac posetio drugu internet lokaciju.

Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Upotreba vaših podataka

greengroup.co.rs primenjuje princip ekonomičnosti podataka, tj. svi prikupljeni podaci su nam potrebni za ispunjavanje odgovarajuće svrhe, i za svrhe osim navedene isti se neće koristiti.

Vaši lični podaci neće biti preneti trećim licima bez vaše izričite saglasnosti ili bez pravnog osnova. Nakon isteka obaveze čuvanja navedenih podataka, ovi podaci će biti izbrisani osim ako ste izričito pristali na njegovu daljnju upotrebu.

Izvori podataka

Dobijamo podatke direktno od Vas kao korisnika (uključujući i preko uređaja koje koristite).

Datoteke sa beleškama

Kada posetite našu internet stranicu, prvo se čuvaju sledeći podaci: vaša IP adresa (isključivo za zaštitu naših sistema), udaljeni host, prenosi podataka, stranica za upućivanje, kao i datum i vreme. Pored toga, čuvaćemo korisničko sredstvo, pregledač i operativni sistem, u cilju optimizacije.

Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših usluga i internet stranice. Ne izvršavamo personalizovano vrednovanje bez vaše prethodne saglasnosti.

Informacije o kolačićima

Koristimo kolačiće kako bi optimizovali našu internet stranicu. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru. Kratkotrajni kolačići se brišu nakon zatvaranja pretraživača. Ostali kolačići ostaju na Vašem računaru (dugotrajni kolačići) i prepoznaju ga sledeći put kada posetite našu internet stranicu. Ovo će nam omogućiti da vam pružimo bolji pristup na našem sajtu. Kada u budućnosti budete pristupili našoj internet stranici, naša stranica može „izvući“ ili “dohvatiti” podatke koji su sačuvani u kolačiću, kako bi internet stranica bila obaveštena o Vašoj prethodnoj korisničkoj aktivnosti.

Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što izaberete “blok cookie” u podešavanjima pretraživača. Međutim, ovo može ograničiti funkcionalnost internet stranice i samim tim naših usluga koje Vam putem internet stranice pružamo.

Kada posetite našu internet stranicu, postoje određene informacije koje su zabeležene ikoje su uglavnom anonimne informacije, odnosno ne otkrivaju vaš identitet.

Povremeno ćemo koristiti kompanije za reklamiranje trećih lica da prikazuju oglase na osnovu prethodnih poseta našoj internet stranici. Na primer, ako posećujete našu internet stranicu, možete kasnije videti dodatak za naše proizvode i usluge kada posetite druge internet stranice.

Newsletter

Svojim klijentima i korisnicima naših usluga šaljemo i elektronski bilten na koji se možete dobrovoljno prijaviti i odjaviti u bilo koje vreme. Vaša e-adresa će se koristiti isključivo za slanje e-pošte, u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

Primaoci podataka

Google Analytics

Naša internet stranica koristi Google analitiku, uslugu web analitike koju pruža Google Inc. (“Google”). Google analitika koristi “kolačiće”, informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući i vašu IP adresu) će se preneti na Google server u Sjedinjenim Državama i tamo se čuvati. Google će koristiti ove informacije da proceni vašu upotrebu internet stranice, da sastavlja izveštaje o aktivnostima internet stranice za operatere internet stranice i da pruži druge usluge vezane za aktivnosti internet stranice i korišćenje interneta. Google može preneti ove informacije i na treće strane ako to zahteva zakon ili ako treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google neće povezivati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim Google podacima pod bilo kojim okolnostima. Možete da sprečite instalaciju kolačića tako što ćete podesiti softver pretraživača shodno tome. Možete odbiti prikupljanje i korišćenje vaše IP adrese od strane Google analitike u bilo koje vreme, s tim što odbijanje ima pravnu snagu od momenta odbijanja i ne deluje retroaktivno. Dodatne informacije možete pronaći na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rsili telefonom na +381 11 3408 900.