Inspekcijski nadzor u upravljanju otpadom

“Dobar dan – Dobar dan, izvolite? – Mi smo iz pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine, imamo nalog za vanredni inspekcijski nadzor”. Ovo je situacija koja mi se desila prošle godine, na sada već bivšem radnom mestu.

Uglavnom, šta da radimo kad dođe inspekcija? Bilo redovna, bilo vanredna? 

Pretpostavljam da ljudi koji se bave upravljanjem otpadom znaju šta njima treba, pa ćemo sumirati stavke za ljude koji imaju neku proizvodnju.

Prvo što traže – vodite nas kod odgovornog lica preduzeća. Ovo je najčešće direktor.

Dalje, ko je odgovorno lice za upravljanje otpadom? Svako preduzeće mora imati internu odluku, kojom se ovlašćuje određena osoba kao odgovorno lice za upravljanje otpadom. Treba razlikovati od odgovornog lica preduzeća.

Dokumenti o kretanju otpada? Za sve otpade koje ste predali nekom operateru, morate imati overen primerak dokumenta, gde se može videti kome ste predali koji otpad, kada, i koliko. Ovo je najvažniji dokument koji se tiče upravljanja otpadom.

Dnevna evidencija proizvođača otpada? Za sve otpade koji nastaju u vašem poslovanju, obaveza je da vodite evidenciju koliko nastaje otpada. Inspektori porede ove evidencije i dokumente o kretanju otpada, i mogu da utvrde koliko treba da imate otpada na skladištu.

Da li podnosite godišnje izveštaje? Ovo je vrlo važno. Kao proizvođač otpada, imate obavezu da jednom godišnje podnesete izveštaj o nastalom otpadu Agenciji za zaštitu životne sredine. Npr, za 2018. godinu, rok za podnošenje godišnjeg izveštaja je 31. mart 2019. godine, i td. U ovom izveštaju se nalaze sve vrste otpada koje nastaju kod vas, kome ste ih predavali, kao i koliko otpada Vam je ostalo na skladištu 31. decembra.

Da li imate Plan upravljanja otpadom? Ovo je obaveza ako kod Vas nastaje više od 200 kg opasnog otpada ili 100 t neopasnog. Npr, ako imate bar jedno puno bure otpadnog motornog ulja godišnje, u obavezi ste da imate plan.

Kako skladištite otpad? Da li pravilno razdvajate otpad? Da li je pravilno obeležen? Koliko trenutno imate otpada na skladištu? Svaka vrsta otpada koja nastaje mora da bude razdvojena i skladištena na mesto koje ste odredili. Bilo da je to kontejner, kanta, neki veliki džak, to je stvar Vašeg izbora i mogućnosti. Svaka mesto za skladištenje mora biti obeleženo natpisom koja vrsta otpada je tu, i koji indeksni broj ima. Postoji poseban katalog otpada, i svaka vrsta otpada je dobila svoju šifru, kako bi se moglo pratiti na uniformisan način.

Da li imate opasan otpad? Izveštaji o ispitivanju? Skladište opasnog otpada? Opasan otpad je posebna priča. Tu spadaju sve vrste otpada koje mogu da nanesu neku štetu okolini ili ljudima. Npr, otpadna ulja i maziva, lakovi i boje, ambalaža od ulja i boja i mnoge druge. Skladište opasnog otpada mora da bude odvojeno od ostalog, ograđeno i zaštićeno. Za sve opasne otpada dužni ste da pribavite izveštaj o ispitivanju otpada, koje rade laboratorije.

Ugovori sa operaterima – kome predajate? Da li predajete svoj otpad redovno? Morate imate ugovor, ili bar dogovor sa firmama koje imaju dozvole za upravljanje otpadom. Inspektori mogu da ih traže na uvid.

Obilazak lokacija, da vide kako to izgleda. Ovde će da zapitkuju gde šta stoji i drugo. Sve što sam gore naveo o skladištenju otpada, inspektor može da proveri na licu mesta.

Inspektori su na kraju krajeva samo ljudi, tako da mogu da budu i maksimalno korekti i od pomoći. Vrlo često će Vam dati preporuke kako šta da radite. Kazne su im zaista poslednja stavka. Nemojte se plašiti nadzora (naravno da nikom nije prijatno kad je inspektor tu), ali isto tako imajte na umu da je najbezbednije da radite u skladu sa Zakonom. Naravno da neće biti lako u početku, svaki dodatni posao još više opterećuje Vašu firmu, ali dugoročno će se isplatiti, i mirnije ćete spavati. A valjda igramo na dugoročno?

Možete iskoristiti ova pitanja kao neku ček-listu, pa proverite svoje poslovanje. Ukoliko Vam treba pomoć iz ove oblasti, možete se nama obratiti za savet.

Molimo Vas da popunite obrazac za zakazivanje sastanaka: https://forms.gle/1r2DXS2myWMGyDge9

Tagovi:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *