Godišnji izveštaj generatora otpada

izvestaj

Green Group može da Vam pruži i uslugu podnošenja Godišnjeg izveštaja, kao i vođenje dnevne evidencije o otpadom. Članom 75. Zakona o upravljanju otpadom regulisan je postupak izveštavanja, čime je predviđena obaveza vođenja dnevne evidencije o otpadu i godišnje izveštavanje. Proizvođač i vlasnik otpada, izuzev domaćinstva, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine. Izveštaj sadrži podatke o: vrsti, količini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu, skladištenju, transportu, uvozu, izvozu, tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada primljenog u postrojenje za upravljanje otpadom. I proizvođač i vlasnik otpada imaju obavezu da osnovna dokumenta i podatke iz izveštaja čuvaju najmanje pet godina.

Kako biste izbegli plaćanje kazni i u praksi lakše ispunili svoje obaveze vezano za izveštavanje o otpadu, možete računati na našu pomoć prilikom unošenja traženih podataka na portalu Agencije za zaštitu životne sredine, kao i za bilo koje druge dileme koje imate vezano za ovu oblast!