Reference

REFERENCE

Glavna delatnost Green Group-a?

Upravljanje otpadom je glavna delatnost “Green Group”. Pratimo sve promene u ovoj oblasti, kako u pogledu zakonske regulative i njene primene, tako i u pogledu uspostavljanja odgovarajućih praksi, procedura i razvoja znanja unutar kompanija kojima pružamo usluge.
Sarađujemo sa preduzećima iz raznih sfera, i uvek je saradnja uspostavljena prema stvarnim potrebama jedne kompanije. Imamo klijente sa kojima radimo svakodnevno, mesečno, periodično, godišnje, sve u zavisnosti od potrebe i želje.
Na ovom mestu ćemo vam predstaviti naše klijente.

1. JKP Komunalac Vrbas – Savetnik za upravljanje otpadom
2. Potisje-Bečej doo – Plan prilagođavanja deponije
3. Potisje-Bečej doo – Plan za upravljanje građevinskim otpadom
4. Potisje-Bečej doo – Plan upravljanja otpadnim granjem
5. Opština Bečej – Lokalni plan upravljanja otpadom
6. Opština Odžaci – Plan prilagođavanja deponije
7. JKP Komunalac Vrbas – Plan primarne separacije otpada na teritoriji Opštine Vrbas
8. JKP Komunalac Vrbas – Radni plan postrojenja za kompostiranje
9. JKP Komunalac Vrbas – Plan sakupljanja opasnog otpada u Opštini Vrbas
10. JKP Komunalac Vrbas – Elaborat upravljanja građevinskim otpadom
11.Kovis BP doo – Savetnik za upravljanje otpadom i Savetnik za hemikalije
12. Interomega doo – Savetnik za hemikalije
13.Eko-papir doo – Savetnik za upravljanje otpadom
14.Digital Emporium – Savetnik za upravljanje otpadom
15.Alwag doo – Savetnik za hemikalije
16.Aling-Conel doo – Savetnik za hemikalije
17.Grand Group doo – Savetnik za hemikalije
18.DIP doo – Savetnik za hemikalije i Savetnik za upravljanje otpadom
19.DOKA SERB doo – Savetnik za upravljanje otpadom
20.Energy-Net doo – Savetnik za hemikalije
21.Greiner Packaging doo – Savetnik za hemikalije i Savetnik za upravljanje otpadom

22.SZR Fabri – Savetnik za upravljanje otpadom
23.Naovis doo – Savetnik za upravljanje otpadom
24.Bedem Energy Solutions – Plan upravljanja otpadom
25.Boja doo – Plan upravljanja otpadom
26.Ekomil doo – Posebni tokovi otpada
27.Perotec doo – Posebni tokovi otpada
28.AS Tours doo – Posebni tokovi otpada
29.Servis Beli – Posebni tokovi otpada
30.RKS Kompoziti doo – Savetnik za upravljanje otpadom
31.On-line service doo – Savetnik za upravljanje otpadom
32.Aptiv Mobility Service doo – Organizacija i preuzimanje opasnog otpada
33.Robna kuća Panda – Rešavanje neopasnog otpada
34.Elita Cop spd – Savetnik za upravljanje otpadom
35.Dunetrans doo – Posebni tokovi otpada
36.Vulkan protektor doo – Posebni tokovi otpada
37.Evropa promet 2000 doo- Posebni tokovi otpada
38.SZR Ćirić Nenad – Posebni tokovi otpada
39.Đurić Company doo – Posebni tokovi otpada
40.Ercegovac doo – Posebni tokovi otpada
41.Tehno Marko doo – Posebni tokovi otpada
42.Commercial developments doo – Posebni tokovi otpada
43.Marko Jagodić PR N-Prom – Posebni tokovi otpada
44.Alpla doo – Posebni tokovi otpada i Savetnik za hemikalije
45.Millennium team doo – Savetnik za bezbednosti u kretanju opasne robe (ADR)
46.EE waste group doo – Savetnik za bezbednosti u kretanju opasne robe (ADR)

47.Aptiv Mobility Service doo – Savetnik za bezbednosti u kretanju opasne robe
(ADR)
48.Promenada tržni centar – Izrada dokumentacije za BREEM sertifikaciju
49.E3 Environmental Solutions doo – Posebni tokovi otpada
50.ZM Metal – izrada dozvole za sakupljanje i transport otpada
51. ”Nopal-lux” doo – Plan upravljanja otpadom
52.Banja ”Termal” Vrdnik – Plan upravljanja životnom sredinom i plan upravljanja
otpadom pri rekonstrukciji i izgradnji objekta
53.Osnovna škola ”Sremski Front” Šid – Plan upravljanja životnom sredinom i plan
upravljanja otpadom pri izgradnji bazena
54.”3lateral” doo Novi Sad – savetnik za upravljanje otpadom
55.”Guma-S” doo Sombor – praćenje zakonske regulative iz oblasti zaštite životne
sredine
56.Elmed doo – Plan upravljanja otpadom
57.Servis Škrbić remont – Plan upravljanja otpadom
58.Flash SRB doo – Godišnji izveštaj za posredno zagađivanje vode
59.Car Pro doo – Godišnji izveštaj za posredno zagađivanje vode
60.Raketa doo – Plan upravljanja otpadom
61.Promenada tržni centar – Plan upravljanja otpadom
62. Hedviga WTE doo – Dokumentacija za izradu dozvole za tretman neopasnog
otpada u mobilnom postrojenju i dozvolu za skladištenje neopasnog otpada
63.Dasigo doo – Savetnik za hemikalije