Green Group
Naša vizija je očuvanje životne sredine pomoću mehanizama cirkularne ekonomije i pravilnog upravljanja otpadom.
Kontakt
Green Group
Upravljanje otpadom i hemikalijama
Servisi
Očuvanje životne sredine
Gde vi vidite otpad, mi vidimo avanturu!
Kontakt
Previous
Next

O nama

Upravljanje otpadom je glavna delatnost “Green Group”. Pratimo sve promene u ovoj oblasti, kako u pogledu zakonske regulative i njene primene, tako i u pogledu uspostavljanja odgovarajućih praksi, procedura i razvoja znanja unutar kompanija kojima pružamo usluge.

Naša vizija je očuvanje životne sredine pomoću mehanizama cirkularne ekonomije i pravilnog upravljanja otpadom. Neophodno je da uključimo ekološke i resursne vrednosti u samu srž ekonomskog sistema, i da ih ukombinujemo sa najnovijim naučnim rezultatima iz socijalne i ljudske evolucije.

Naša misija je da upravljamo otpadom kao sa resursom, promovišući održive, ekološki prihvatljive i isplative prakse kroz integrisan sistem smanjenja nastanka otpada, ponovne upotrebe, reciklaže, inovativnih tehnologija, usluga za klijente i edukacije.

IlustracijaGG03

Upravljanje otpadom i hemikalijama

Ovde smo da pomognemo kompanijama, opštinskim upravama i lokalnim zajednicama da postupaju sa otpadom po principima cirkularne ekonomije. Filozofija i pristup Green Group su jednostavni: mi želimo da savetovanje u upravljanju otpadom bude lako pristupačano i dostupno za sve one kojima je potrebno.

Aktuelno

Martovsko ludilo u upravljanju otpadom

Martovsko ludilo je opet pred nama 🙂 U upravljanju otpadom, ovo je najbitnije period godine. Treba ministarstvu poslati šta je ko radio tokom prošle godine.