Priče iz majstorske radionice- Koje su vrste otpada koje nastaju u auto servisu?

Svako od nas ko ima auto, ima i svog Životu 🙂 Jednog ili više.

I svako ko je imao prilike da provede bar neko vreme u auto servisu (barem čekajući na red), mogao je da vidi da to baš i nije sve kako treba.

Ja sam video kako majstor prosipa staro ulje u lavabo. Doduše, to je bilo pre desetak godina, i čovek je radio na crno.

Ali ni u pravim servisima nije baš mnogo bolje. Ali se neko u Ministarstvu konačno setio da bi trebalo obići ovake „ustanove“:

📍 Utvrđeno da su dva auto-servisa koristila kotao za grejanje na otpadno ulje, zbog čega su protiv odgovornih lica podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudskom organu i sačinjena rešenja o zabrani termičkog tretmana otpada, sa nalogom o predaji otpadnog ulja ovlašćenom licu.

📍U više auto-servisa konstatovane su nezakonitosti u upravljanju otpadnim motornim uljima u vidu neposedovanja izrađenog Plana upravljanja otpadom, Izveštaja o ispitivanju otpada ili se otpad neadekvatno skladišti i ne predaje ovlašćenom licu za upravljanje otpadom. Takođe je utvrđeno da pojedini auto-servisi ne vode evidenciju o otpadu koji nastaje i koji se predaje, niti imaju određeno odgovorno lice za upravljanje otpadom.

https://ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/republicka-inspekcija-u-akciji-kontrolise-se-postupanje-sa-otpadnim-motornim-uljem-u-beogradskim-auto-servisima

Koje su uglavnom vrste otpada koje nastaju u auto servisu?

  • Otpadno ulje (opasan otpad)
  • Otpadni filteri od ulja i zauljene krpice (opasan otpad)
  • Otpadni antifriz
  • Otpadni metal
  • Otpadna plastika (plastični auto delovi)
  • Otpadna elektronska oprema (elektronika od automobila i pokvareni alati)
  • Otpadna kontaminirana ambalaža (ambalaža od ulja i maziva, antifriza…)
  • Otpadna vozila

Zovite, ljudi, nemojte se igrati ni sa životnom sredinom, ni sa zakonima. Sve se može popraviti, i izraditi Plan, i uvesti pravilno obeležavanje i skladištenje, vođenje evidencije, otprema operaterima…

Svako svoj posao, majstor neka sređuju naša kola, a Green Group će brinutu o otpadu 🙂

Tagovi: